רח' הנמל 28 - שעות פתיחה, כתובת, טלפון

רח' הנמל 28