בנק אוצר החייל - שעות פתיחה, כתובת, טלפון

בנק אוצר החייל